Robozor

Webová stránka Projektu

Robozor_logoKlub robotiky a mechatroniky působí při DDM v Českých Budějovicích. V klubu pracuje zhruba 10 dětí druhého stupně ZŠ, středních škol a gymnázií.

Co děláme

Scházíme se každý čtvrtek v 17.00 v areálu DDM mimo prázdnin. Učíme se zde konstruovat roboty jak po mechanické, elektronické i softwarové stránce. Výuka směřuje k praktickému zkoušení a simulování algoritmů používaných v jednoduchých robotech. Využíváme robotické stavebnice Lego MindStorms, stavebnice Merkur, elektronické stavebnice MLAB - UST apod. Začátečníci se učí především na stavebnicíh robotů Lego Mindstorms a programují v jazyce C (NQC). Pokročilejší již pracují s programovatelnými mikročipy PIC nebo Atmel a dalšími. Klub je vhodný pro děti od 10ti let se znalostmi práce s počítačem a základů programování. Jsme popularizátory robotických soutěží MiniSumo.