Detekce meteorů s využitím radaru GRAVES

Webova stranka projektu

MLAB_240617_203288116376969_5013999_oVyužití signálu z francouzského vojenského radaru GRAVES má od klasického způsobu pozorování s využitím televizních vysílačů výhodu především ve stálosti vysílání vojenského systému a v obrovském výkonu, kterým francouzský radar vysílá a jeho signál tak lze použít téměř po celé Evropě.

Radio Meteor Detector Set RMDS01A

Je základní sestava SDR přijímače určená pro radiovou detekci meteorických stop. Podstatnou výhodou oproti jiným konceptům je fakt, že využívá softwarově definovaný přijímač, který umožňuje provádět různé pokročilé zpracování signálu odrazů. Celou sestavu si můžete koupit v internetovém obchodě UST.

 

 

Astrozor

Webova stranka projektu

www.astrozor.cz

Na podzim roku 2010 byla spuštěna nová internetová aplikace, která by nám měla pomoci s organizováním pozorování. K čemu je tato aplikace dobrá? Stručně řečeno, pomocí ní budeme o sobě více vědět a budeme moci snadněji zorganizovat nějaké hromadné pozorování nebo například zveřejnit výsledky z jakéhokoli pozorování. První, co musíte udělat, je, zaregistrovat se do aplikace. Registrace sice není podmínkou, aby člověk viděl, co se zrovna pozoruje nebo co se pozorovalo, ale bez registrace nedokážete založit pozorovací místo. V druhém kroku po registraci tedy můžete založit jedno nebo třeba i více pozorovacích míst. Pozorovací místa jsou dvou druhů: veřejná a soukromá. Rozdíl v nich je ten, že na veřejné místo může pozorování založit každý, kdežto na soukromé místo jen uživatelé, kterým to umožníte. Dále můžete založit na vámi vytvořeném místě „událost“. Například „Pozorování zatmění Měsíce“. Ostatní uživatelé se pak budou moci na vaší událost přihlásit, z údajů pozorovacího místa zjistit, odkud budete pozorovat a třeba přijet na vytipovanou louku nebo hvězdárnu a společně s vámi pozorovat. Po provedeném pozorování mohou pak účastníci pozorování do pozorovacího deníku shrnout své výsledky nebo připojit fotodokumentaci, videozáznam apod.

 

JihoČAS

JihoČAS je jihočeská regionální pobočka České Astronomické Společnosti.

Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii,amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. Členové jihočeské pobočky ČAS dobrovolně zajišťují provoz hvězdáren Jindřichův Hradec a Sezimovo Ústí.Významnými členy jsou i zaměstnanci Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích. Jednotlivci jsou zapojeni do různých pozorovacích programů, jako například pozorování sluneční fotosféry, radioastronomická pozorování a značná část členů je zapojena do popularizace astronomie. Vydáváme tištěný zpravodaj JihoČAS, jehož všechna čísla naleznete na tomto webu pod odkazem Archiv JihoČASu. Pokud s námi chcete pozorovat vesmír, klikněte na odkaz Co a kde pozorovat.

 

Předseda, příspěvky do JihoČASu:

Martin KÁKONA

Svákovská hvězdárna,
U Svákova 1075E,
Soběslav 392 01
tel.: 775 268 014
e-mail: martin.kakona@astro.cz

Hospodář:

Josef SZYLAR

 

 

 

Peněžní účet pobočky JihoČAS:

Transparentní účet Fio banka: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2900452466
Číslo účtu: 2900452466 / 2010 (CZK)

 

Jak se stát členem ČAS?

1. Pokud se chcete stát individuálním členem ČAS, vyplňte přihlášku doc nebo pdf, vytiskněte a odešlete poštou nebo emailem na sekretariát ČAS. Tajemník ČAS se Vám ozve, potvrdí přijetí přihlášky a zašle ji na vědomí do sekce či pobočky, kterou jste si v přihlášce vybrali jako kmenovou.

2. Dle pokynu Vaší kmenové složky zaplaťte členské příspěvky složce (přímo na centrální účet ČAS neplaťte!). Výše příspěvků.

3. Až složka potvrdí sekretariátu ČAS, že jste zaplatili, Výkonný výbor ČAS schválí Váš vstup. Poté Vám bude vystavena a zaslána členská průkazka. Od té chvíle se stáváte členem ČAS a můžete požívat členských výhod.

4. Zástupci organizací, které mají zájem stát se kolektivním členem ČAS, mohou napsat na adresu sekretariátu nebo kontaktovat přímo pověřeného člena Výkonného výboru či předsedu. Bude s nimi dohodnuta smlouva o kolektivním členství, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

JihoČAS 2012_3

stáhnout .PDF  || stáhnout .EPUB

jihocas_obalka_2012_3

NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ POBOČKY Č.A.S.
Ročník 020 – Číslo 3 / 2012

 • Termín konání výroční členské schůze
 • O matematickém modelování III
 • EBICYKL 2012 - Moravský džbánek
  aneb „Rozdíl mezi astronomií a gastronomií, je pouze v písmenku...“
 • Instalace softwaru pro obvyklé zapojení Softwarově
  Definovaného Rádia
 • Sluneční činnost za první pololetí 2012
 • Velká kresba dvojitého kráteru Messier, Messier A
 • Jak jsem kreslil Měsíc
 • Léto na Hvězdárně F. Nušla

 

Celý příspěvek