JihoČAS

JihoČAS je jihočeská regionální pobočka České Astronomické Společnosti.

Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii,amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. Členové jihočeské pobočky ČAS dobrovolně zajišťují provoz hvězdáren Jindřichův Hradec a Sezimovo Ústí.Významnými členy jsou i zaměstnanci Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích. Jednotlivci jsou zapojeni do různých pozorovacích programů, jako například pozorování sluneční fotosféry, radioastronomická pozorování a značná část členů je zapojena do popularizace astronomie. Vydáváme tištěný zpravodaj JihoČAS, jehož všechna čísla naleznete na tomto webu pod odkazem Archiv JihoČASu. Pokud s námi chcete pozorovat vesmír, klikněte na odkaz Co a kde pozorovat.