12

Datum pozorování: 7. dubna 2009
Místo pozorování: Štefánikova hvězdárna, Praha – Petřín
Čas pozorování: 21.02–21.58 UT
Colongitudo: 64,4°
Název útvaru: Reiner Gamma
Autor kresby: Milan Blažek (HaP Praha, p. o.)
Pořadové číslo: 414
Dalekohled: meniskus Cassegrain350/3300 mm
Zvětšení: 132×
Kvalita obrazu: dobrá
Přesnost zákresu: velmi dobrá až dobrá