Datum pozorování: 1. ledna 2007
Místo pozorování: Klenčí pod Čerchovem
Čas pozorování: 20.08-20.46 UT
Colongitudo: 64,1°
Název útvaru: Vallis Schröteri
Autor kresby: Milan Blažek
Pořadové číslo: 285
Dalekohled: refraktor 93/1000 mm
Zvětšení: 111×
Kvalita obrazu: velmi dobrá až dobrá
Přesnost zákresu: velmi dobrá až dobrá