Datum pozorování: 25. února 2010
Místo pozorování: Hvězdárna Praha – Ďáblice
Čas pozorování: 16.52–17.33 UT
Colongitudo: 52,4°
Název útvaru: Vallis Schröteri
Autor kresby: Milan Blažek (HaP Praha, p. o.)
Pořadové číslo: 488
Dalekohled: refraktor 190/3000 mm
Zvětšení: 120×
Kvalita obrazu: dobrá
Přesnost zákresu: dobrá