Datum pozorování: 16. ledna 2011
Místo pozorování: Hvězdárna Praha – Ďáblice
Čas pozorování: 18.53–20.11 UT
Colongitudo: 56,7°
Název útvaru: Vallis Schröteri
Autor kresby: Milan Blažek (HaP Praha, p. o.)
Pořadové číslo: 596
Dalekohled: refraktor 190/3000 mm
Zvětšení: 150×
Kvalita obrazu: velmi dobrá až dobrá
Přesnost zákresu: dobrá