Jak se stát členem ČAS?

1. Pokud se chcete stát individuálním členem ČAS, vyplňte přihlášku doc nebo pdf, vytiskněte a odešlete poštou nebo emailem na sekretariát ČAS. Tajemník ČAS se Vám ozve, potvrdí přijetí přihlášky a zašle ji na vědomí do sekce či pobočky, kterou jste si v přihlášce vybrali jako kmenovou.

2. Dle pokynu Vaší kmenové složky zaplaťte členské příspěvky složce (přímo na centrální účet ČAS neplaťte!). Výše příspěvků.

3. Až složka potvrdí sekretariátu ČAS, že jste zaplatili, Výkonný výbor ČAS schválí Váš vstup. Poté Vám bude vystavena a zaslána členská průkazka. Od té chvíle se stáváte členem ČAS a můžete požívat členských výhod.

4. Zástupci organizací, které mají zájem stát se kolektivním členem ČAS, mohou napsat na adresu sekretariátu nebo kontaktovat přímo pověřeného člena Výkonného výboru či předsedu. Bude s nimi dohodnuta smlouva o kolektivním členství, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.