JihoČAS

JihoČAS je jihočeská regionální pobočka České Astronomické Společnosti.

Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii,amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. Členové jihočeské pobočky ČAS dobrovolně zajišťují provoz hvězdáren Jindřichův Hradec a Sezimovo Ústí.Významnými členy jsou i zaměstnanci Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích. Jednotlivci jsou zapojeni do různých pozorovacích programů, jako například pozorování sluneční fotosféry, radioastronomická pozorování a značná část členů je zapojena do popularizace astronomie. Vydáváme tištěný zpravodaj JihoČAS, jehož všechna čísla naleznete na tomto webu pod odkazem Archiv JihoČASu. Pokud s námi chcete pozorovat vesmír, klikněte na odkaz Co a kde pozorovat.

Naši volení zástupci:

 P1120294

Předseda

Martin Kákona

Hvězdárna Svákov

 ticha

Místopředsedkyně

Ing. Jana Tichá

HaP České Budějovice

 jirku

Jana Jirků

Hvězdárna Jindřichův Hradec

 feik

 Feik Vlastislav

Hvězdárna Sezimovo Ústí

 Foto_Kratoska

Hospodář

Kratoška Bohumír

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tisk

Josef Szylar

 

Jak se stát členem ČAS?

1. Pokud se chcete stát individuálním členem ČAS, vyplňte přihlášku doc nebo pdf, vytiskněte a odešlete poštou nebo emailem na sekretariát ČAS. Tajemník ČAS se Vám ozve, potvrdí přijetí přihlášky a zašle ji na vědomí do sekce či pobočky, kterou jste si v přihlášce vybrali jako kmenovou.

2. Dle pokynu Vaší kmenové složky zaplaťte členské příspěvky složce (přímo na centrální účet ČAS neplaťte!). Výše příspěvků.

3. Až složka potvrdí sekretariátu ČAS, že jste zaplatili, Výkonný výbor ČAS schválí Váš vstup. Poté Vám bude vystavena a zaslána členská průkazka. Od té chvíle se stáváte členem ČAS a můžete požívat členských výhod.

4. Zástupci organizací, které mají zájem stát se kolektivním členem ČAS, mohou napsat na adresu sekretariátu nebo kontaktovat přímo pověřeného člena Výkonného výboru či předsedu. Bude s nimi dohodnuta smlouva o kolektivním členství, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.