JihoČAS 2015_02

Stáhnout .PDF || stáhnout .EPUB || stáhnout .MOBI

 Nepravidelný zpravodaj Jihočeské pobočky Č.A.S.
Ročník023 – Číslo 2 / 2015

 • Podkarpatská astronomická společnost
 • 50 let Hvězdárny Fr. Pešty v Sezimově Ústí se blíží
 • Kresby Měsíce, sladěná s hlavním tématem ...

 

Celý příspěvek

Jihočas 2015_01

Stáhnout .PDF || stáhnout .EPUB || stáhnout .MOBI


JihoCAS 201502 titleNepravidelný zpravodaj jihočeské pobočky Č.A.S.

Ročník024 – Číslo 1 / 2015

 • Členská schůze
 • O hřevulích s ohnivým ohonem Několik poznámek k vývoji české terminologie
 • Doplňující údaj ke kresbě kráteru Clavius
 • Hustý!

 

Celý příspěvek

Jihočas 2014_01

stáhnout .PDF || stáhnout .EPUB || stáhnout .MOBI

Snímek obrazovky pořízený 2015-02-27 23:39:50Nepravidelný zpravodaj jihočeské pobočky Č.A.S.
Ročník022 – Číslo 1 / 2014

 • Nový vzhled JihoČASu
 • V únoru bez novu
 • Kresby Měsíce podle fotografií
 • Pozorování meteorů za každého počasí
 • Co dělám ve svojí hvězdárně?
 • 14. května 2014 uplynulo 20 let od „znovuotevření“ Hvězdárny F. Nušla při DDM v Jindřichově Hradci.

Celý příspěvek

Jihočas 2013_3

stáhnout .PDF || stáhnout .EPUB || stáhnout .MOBI

Snímek obrazovky pořízený 2013-12-28 11:49:38

Nepravidelný zpravodaj jihočeské pobočky Č.A.S.
Ročník021 – Číslo 3 / 2013

 • Zápis z výroční členské schůze
 • Kterak jsem stavěl hvězdárnu
 • 30 let tzv. Ebicyklu aneb Česká půlkopa
 • 2D ryba na Měsíci
 • Setkání členů Sluneční sekce ČAS
 • Geminidy 2013 – Kdy vlastně bylo maximum?
 • Našlo se v archivu pana Schmieda

Celý příspěvek

Jihočas 2013_2

stáhnout .PDF  || stáhnout .EPUB || stáhnout .MOBI

NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ POBOČKY Č.A.S.

Ročník 021 – Číslo 2 / 2013

 • Nové stránky JihoČASu
 • Členské příspěvky
 • Termín výroční schůze
 • Exkurze Panská Ves
 • Česká astronomická společnost oslavila 95 let
 • Doplňkové ilustrace k Astropisu 2/2013 Schrötovo údolí
 • 1000. KLEŤSKÁ PLANETKA SE JMENUJE BOIOHAEMUM

Celý příspěvek

IMPAKT

Webová stránka projektu

10-03.27.12-15_44_38IMPAKT je linearni urychovač pro kovovou kuličku pro simulaci dopadu asteroidů na nějaké vesmírné těleso.

 

 

 

 

 

JihoČAS 2013_1

stáhnout .PDF  || stáhnout .EPUB || stáhnout .MOBI

Snímek obrazovky pořízený 2013-03-21 21:16:59NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ POBOČKY Č.A.S.
Ročník 021 – Číslo 1 / 2013

 • Minulá čísla JihoČASu
 • Transparentní účet Jihočeské pobočky ČAS
 • Výroční schůze Jihočeské pobočky ČAS
 • O matematickém modelování IV
 • Kresba kráteru Lambert
 • JAKÁ BUDE KOMETA ISON?
 • Sluneční činnost v roce 2012
 • VÁNOČNÍ LÉTAVICE
 • Redakce JihoČASu přináší další podrobnostio „Vánočním bolidu“
 • ÚŽASNÝ VESMÍR – ESO50 aneb vesmír očima Evropské jižní observatoře na českobudějovické Hvězdárně a planetáriu

Celý příspěvek

Automatický vypouštěč meteobalónů ABL01A

Webová stránka projektu

render_BalloonHaus_001_001Celý systém by měl být robotizovaným doplňkem sítě radiových detektorů meteorů, případně pak i její vizuální varianty (video pozorování a bolidové kamery).

Účel zařízení je zpřesnit odhad trajektorie temné dráhy meteoritu v atmosféře zavedením korekcí na proudění vzduchových mas během letu. A tím v důsledku zmenšit plochu dopadové elipsy.

Údaje o proudech v atmosféře budou získány balónovou sondou vypuštěnou bezprostředně po detekci průletu bolidu atmosférou. Místo vypuštění balónové sondy by mělo být zvoleno automaticky na základě odhadu dráhy meteoru a známých souřadnic balónových sil v síti.

Důležitou součástí systému je plně robotizovaná vypouštěcí stanice (balónové silo), která umožní vypuštění sondy ze známých souřadnic bez zásahu lidské obsluhy. Vedlejším produktem takového vývoje bude zařízení schopné v budoucnu automatizovat i vypouštění klasických meteorologických radiosond.